“Băiat­u­lui meu Adrian Şte­fan, fără de care povestea tre­cu­tu­lui nu ar mai avea nici un sens în viitor…”

Început de drum

Am cunos­cut Ceahlăul târziu, la vârsta când majori­tatea băr­baţilor îşi cresc copiii şi cară sfioşi sacoşele cu mân­care în spatele doam­nelor.… La mine nu a fost să fie aşa.… În momen­tul în care mă pregăteam sa devin băiat de casă” m-​am trezit arun­cat de soartă… de la eta­jul 12 al vieţii… undeva de unde nici eu nu cre­deam că o să mai ştiu să ies.…. Atunci l-​am intâl­nit pe El.… tainic,.… pri­etenos,… plin de mis­tere,.… învăluit în lin­işte şi scăl­dat în soare.…. M-​a primit în braţeţe lui cum îşi primeşte părin­tele puiul rănit să îl oblo­jescă.….. m-​am simţit acasă. M-​a lasat să-​mi port paşii grei de supărare pe pote­cile lui până când au devenit uşori…uşori.… Tot El m-​a învăţat să zbor.… să întind braţele şi să văd cum îmi trec norii printre degete.… Mi-​a ară­tat flori… şi capre negre.… m-​a readus la … viaţă.…. Năs­cut a doua oara, Muntele Sfant s-​a îngri­jit şi de sufle­tul meu… Am găsit mângâiere şi sfat bun la părin­tele Ciprian.… trimis al lui Dum­nezeu la mănă­stirea cea mai aproape de cer… pen­tru a desăvârşi lucrarea de vin­de­care a trupu­lui şi sufletului.…

Aş putea să spun multe despre Ceahlău-​Muntele Sfânt al nos­tru al românilor, dar te las pe tine citi­torule… călă­torule, să îi simţi mângâierea par­in­tească, să simţi acea energie de care avem cu toţii nevoie să ne vin­decăm sufletele şi trupurile noastre…

Adrian Ior­dache

Știți cum se spune, elec­tri­cian­u­lui nu-​i funcționează insta­lația elec­trică, ciz­marul nu are papuci, insta­la­torul are inun­dație în casă…iar eu…fiind pasionat de munte, nu am timp să-​mi ter­min acest site, care este în lucru momentan.

Până atunci, vă invit să-​mi vizual­izați fotografi­ile (click pe fotografie), imor­tal­izate în excur­si­ile mele mon­tane, de pe acest min­unat munte. Vă mulțumesc pen­tru înțelegere și apreciere. Țineți aproape de mine…!.

Ceahlau

Maraton Enigmele Nemirei

Vre­mea Ceahlau

Newslet­ter

Înscrie-​te la newsletter-​ul nos­tru gra­tuit pen­tru a primi ultimele noutăţi.

Despre noi

Sun­tem o echipă dor­nică de a pro­mova Masivul Ceahlău. Dacă eşti un iubitor de munte…alătură-te nouă. De ce să faci asta.…?

  • împărţim impre­sii şi trasee.
  • real­izăm cele mai fru­moase galerii fotografice.