Tues­day, Octo­ber 17, 2017
Cazare

cazare in masivul Ceahlau

Cabana Dochia

Caban­ieri: Pin­tilie Ana și Pin­tilie George

Tele­foane con­tact: 0730 880 004 și 0725 138 843

Aşezare: în zona supe­rioară a masivu­lui mon­tan, pe pla­tou, între vîr­furile Lespezi (1 805 m) şi Bîtca Ghedeon (1 845 m). Are o poz­iţie dom­i­nantă, cu viz­ibil­i­tate totală spre est, sud-​est şi sud, şi este prin­ci­pala cabană a Munţilor Ceahlău, fiind sin­gura bază de cazare la mare altitudine.

Alti­tu­dine: 1750 m

Preţurile la cazare, la păpică şi bău­turică val­a­bile la data de 29 ian­uarie 2017 sunt cele de mai jos!

meniu dochia1

meniu2 dochia2

pret cazare1

Prețurile la cazare sunt pen­tru un sin­gur pat!!!

Cabana Fân­tânele (numită pe vre­muri 7 Noiembrie)

Caban­ieri: fam. Luca Nicușor și Mihaela

Tele­foane con­tact: 0728 402 843 și 0730 603 803

Sit­u­ata pe piciorul nordic al Ceahlaului in Poiana Fan­tanilor la 1220m alti­tu­dine. Prin pozi­tia sa ea ofera o larga per­spec­tiva asupra lac­u­lui de acu­mu­lare de la Bicaz si asupra cul­milor muntoase printre care se stre­coara Bistrita. In ace­lasi timp Cabana Fan­tanele este un apre­ciat loc de popas, la jumatatea dru­mu­lui spre Var­ful Ceahlaului.


Preţurile la cazare, la păpică şi bău­turică val­a­bile la data de 08 feb­ru­arie 2017 sunt cele de mai jos! ( mân­carea e ca la mama acasă…multă și bună!!!)

preparate

mic dejun ciorbe

bauturi calde

dulciuri vinuri

bere

cazare

Vre­mea Ceahlau