Sun­tem o echipa dor­nica de a pro­mova fru­musetile naturii.

Wednes­day, Octo­ber 23, 2019
Despre noi

Ior­dache Adrian

Pro­pri­etar domeniu

Băiat­u­lui meu Adrian Şte­fan, fără de care povestea tre­cu­tu­lui nu ar mai avea nici un sens in viitor…

Daniel Popa

Web­mas­ter

Pen­tru Masivul Ceahlău…legătura din­tre minte şi inimă.

Despre noi

” La Ceahlău tre­buie să te uiţi cu capul descoperit, alt­fel îţi cade căci­ula de la sine-​şi!”

Vasile Alecsandri

Vre­mea Ceahlau

Newslet­ter

Înscrie-​te la newsletter-​ul nos­tru gra­tuit pen­tru a primi ultimele noutăţi.